Zdjęcia do "Poradnika dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza"
Koncepcja: Katarzyna Domagalska
Wydawca: Stowarzyszenie Żoliborzan