Wybrane zdjęcia z "Poradnika dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza"
Koncepcja: Katarzyna Domagalska
Wydawca: Stowarzyszenie Żoliborzan
Fotografie: Michał Dąbrowski

Publikacja nagrodzona w kategorii "Wydarzenie architektoniczne 2017 roku" w konkursie "Nagroda architektoniczna prezydenta Warszawy".