w sprawach związanych z Culture.pl:
mdabrowski@iam.pl

we wszystkich innych:
dabrowski.fot@gmail.com