Wybrane zdjęcia wykonane dla Centrum Archiwistyki Społecznej.