Fotografie z książki "Entuzjaści" wydanej przez Centrum Archiwistyki Społecznej w 2021 roku.