Wybrane fotografie przygotowane do Poradnika dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza
Koncepcja i opracowanie: Katarzyna Domagalska pod kierunkiem Marii Brukalskiej.
W 2018 roku książka otrzymała Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Warszawy.