Żoliborz
Wybrane fotografie z "Poradnika dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza". 
Koncepcja i opracowanie: Katarzyna Domagalska pod kierunkiem Marii Brukalskiej.
W 2018 roku książka otrzymała Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Warszawy.