Wybrane fotografie z "Poradnika dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza".
W 2018 roku książka otrzymała Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Warszawy.