Michał Dąbrowski – journalist and photography lecturer
I am a graduate of press photography at the University of Warsaw, where I currently lecture on the history of photography, contemporary photography and the interpretation of photographic images. I have been writing about photography for eight years. So far, I have published over 160 articles, reviews and interviews, mainly on Culture.pl. I am also a psychologist - I obtained a master's degree in psychology at the SWPS University of Humanities and Social Sciences in Warsaw.
Please feel free to contact me if you need any further information about my services.

Jestem absolwentem fotografii prasowej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obecnie wykładam historię fotografii, fotografię współczesną i analizę obrazu. Ukończyłem także psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Od ośmiu lat współpracuję z portalem Culture.pl, w którym opublikowałem ponad 160 artykułów, recenzji i wywiadów, głównie o fotografii. W ostatnich latach byłem jurorem podczas przeglądu portfolio Miesiąca Fotografii w Krakowie (2018), prowadziłem warsztaty z fotografii architektury dla Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki i spotkania wokół fotografii dla Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się ze mną.